کمترین: 
5684.3
بیشترین: 
5684.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5684.3
زمان: 
2/19 09:30
قیمت پوند امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 5684.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 09:30","price":5684.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398