کمترین: 
4979.1
بیشترین: 
4979.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4979.1
زمان: 
2/19 09:30
قیمت یورو امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 4979.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 09:30","price":4979.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398