کمترین: 
880100
بیشترین: 
921600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
884400
زمان: 
2/19 23:05
قیمت طلای متفرقه امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 884400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 00:05","price":892700},{"date":"1397/02/19 12:30","price":921600},{"date":"1397/02/19 14:45","price":898000},{"date":"1397/02/19 15:30","price":880100},{"date":"1397/02/19 16:00","price":888200},{"date":"1397/02/19 17:00","price":889600},{"date":"1397/02/19 17:05","price":893800},{"date":"1397/02/19 18:05","price":891100},{"date":"1397/02/19 20:00","price":888000},{"date":"1397/02/19 21:00","price":888200},{"date":"1397/02/19 21:05","price":881700},{"date":"1397/02/19 23:05","price":884400}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398