کمترین: 
717.9
بیشترین: 
758
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
745.22
زمان: 
2/19 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 745.22 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 00:00","price":748.9},{"date":"1397/02/19 00:30","price":750.3},{"date":"1397/02/19 01:00","price":749.25},{"date":"1397/02/19 01:30","price":744.62},{"date":"1397/02/19 02:00","price":744.24},{"date":"1397/02/19 02:30","price":748.67},{"date":"1397/02/19 03:00","price":753.27},{"date":"1397/02/19 03:30","price":754},{"date":"1397/02/19 04:00","price":758},{"date":"1397/02/19 04:30","price":752.92},{"date":"1397/02/19 06:00","price":743.22},{"date":"1397/02/19 06:30","price":741.04},{"date":"1397/02/19 07:00","price":740.03},{"date":"1397/02/19 07:30","price":734.26},{"date":"1397/02/19 08:00","price":724.56},{"date":"1397/02/19 08:30","price":723},{"date":"1397/02/19 09:30","price":729.52},{"date":"1397/02/19 10:00","price":725},{"date":"1397/02/19 11:30","price":725.02},{"date":"1397/02/19 12:30","price":717.9},{"date":"1397/02/19 13:00","price":722.1},{"date":"1397/02/19 15:00","price":733},{"date":"1397/02/19 15:30","price":739},{"date":"1397/02/19 16:00","price":746.06},{"date":"1397/02/19 16:30","price":740.39},{"date":"1397/02/19 17:00","price":746},{"date":"1397/02/19 17:30","price":746.1},{"date":"1397/02/19 18:00","price":745.49},{"date":"1397/02/19 18:30","price":743},{"date":"1397/02/19 19:00","price":743.5},{"date":"1397/02/19 19:30","price":745},{"date":"1397/02/19 20:00","price":744.24},{"date":"1397/02/19 20:30","price":748.1},{"date":"1397/02/19 21:30","price":749},{"date":"1397/02/19 22:00","price":753.91},{"date":"1397/02/19 22:30","price":749.6},{"date":"1397/02/19 23:30","price":745.22}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398