کمترین: 
72.45
بیشترین: 
72.45
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.45
زمان: 
2/18 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 72.45 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 17:32","price":72.45}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398