کمترین: 
972000
بیشترین: 
1012000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
979000
زمان: 
2/18 17:30
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 979000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 12:06","price":972000},{"date":"1397/02/18 12:24","price":982000},{"date":"1397/02/18 13:06","price":1012000},{"date":"1397/02/18 14:54","price":987000},{"date":"1397/02/18 16:54","price":989000},{"date":"1397/02/18 17:30","price":979000}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399