کمترین: 
970000
بیشترین: 
1010000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
976000
زمان: 
2/18 17:30
قیمت نیم سکه امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 976000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 12:06","price":970000},{"date":"1397/02/18 12:24","price":980000},{"date":"1397/02/18 13:06","price":1010000},{"date":"1397/02/18 14:54","price":985000},{"date":"1397/02/18 16:54","price":986000},{"date":"1397/02/18 17:30","price":976000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398