کمترین: 
1890000
بیشترین: 
1920000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1898000
زمان: 
2/18 18:54
قیمت سکه بهار آزادی امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 1898000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 12:06","price":1890000},{"date":"1397/02/18 12:24","price":1910000},{"date":"1397/02/18 13:06","price":1920000},{"date":"1397/02/18 16:54","price":1918000},{"date":"1397/02/18 18:48","price":1908000},{"date":"1397/02/18 18:54","price":1898000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398