کمترین: 
93582
بیشترین: 
93605.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
93605.9
زمان: 
2/18 12:50
قیمت شاخص بورس امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 93605.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 12:00","price":93583.0},{"date":"1397/02/18 12:10","price":93582.0},{"date":"1397/02/18 12:20","price":93583.2},{"date":"1397/02/18 12:40","price":93601.0},{"date":"1397/02/18 12:50","price":93605.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398