کمترین: 
94
بیشترین: 
102
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
102
زمان: 
2/18 17:40
قیمت روبل روسیه امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 102 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 10:20","price":94},{"date":"1397/02/18 11:50","price":96},{"date":"1397/02/18 12:10","price":97},{"date":"1397/02/18 12:20","price":99},{"date":"1397/02/18 12:40","price":101},{"date":"1397/02/18 12:50","price":102},{"date":"1397/02/18 13:10","price":100},{"date":"1397/02/18 13:50","price":99},{"date":"1397/02/18 14:40","price":98},{"date":"1397/02/18 15:40","price":97},{"date":"1397/02/18 16:20","price":99},{"date":"1397/02/18 16:40","price":98},{"date":"1397/02/18 17:00","price":101},{"date":"1397/02/18 17:40","price":102}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398