کمترین: 
754
بیشترین: 
820
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
819
زمان: 
2/18 19:50
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 819 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 10:20","price":755},{"date":"1397/02/18 11:10","price":754},{"date":"1397/02/18 11:50","price":771},{"date":"1397/02/18 12:10","price":783},{"date":"1397/02/18 12:20","price":797},{"date":"1397/02/18 12:40","price":810},{"date":"1397/02/18 12:50","price":818},{"date":"1397/02/18 13:10","price":806},{"date":"1397/02/18 13:20","price":802},{"date":"1397/02/18 13:40","price":804},{"date":"1397/02/18 13:50","price":798},{"date":"1397/02/18 14:20","price":799},{"date":"1397/02/18 14:40","price":793},{"date":"1397/02/18 14:50","price":789},{"date":"1397/02/18 15:40","price":785},{"date":"1397/02/18 16:20","price":798},{"date":"1397/02/18 16:40","price":792},{"date":"1397/02/18 17:00","price":812},{"date":"1397/02/18 17:20","price":817},{"date":"1397/02/18 17:40","price":818},{"date":"1397/02/18 18:30","price":820},{"date":"1397/02/18 19:10","price":819},{"date":"1397/02/18 19:30","price":818},{"date":"1397/02/18 19:50","price":819}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398