کمترین: 
948
بیشترین: 
1031
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1029
زمان: 
2/18 20:00
قیمت کرون دانمارک امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 1029 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 10:20","price":950},{"date":"1397/02/18 10:40","price":949},{"date":"1397/02/18 11:40","price":948},{"date":"1397/02/18 11:50","price":970},{"date":"1397/02/18 12:10","price":985},{"date":"1397/02/18 12:20","price":1002},{"date":"1397/02/18 12:40","price":1019},{"date":"1397/02/18 12:50","price":1029},{"date":"1397/02/18 13:10","price":1014},{"date":"1397/02/18 13:20","price":1008},{"date":"1397/02/18 13:40","price":1011},{"date":"1397/02/18 13:50","price":1004},{"date":"1397/02/18 14:20","price":1005},{"date":"1397/02/18 14:40","price":997},{"date":"1397/02/18 14:50","price":992},{"date":"1397/02/18 15:10","price":993},{"date":"1397/02/18 15:40","price":987},{"date":"1397/02/18 16:20","price":1004},{"date":"1397/02/18 16:40","price":996},{"date":"1397/02/18 17:00","price":1021},{"date":"1397/02/18 17:20","price":1027},{"date":"1397/02/18 17:40","price":1028},{"date":"1397/02/18 18:00","price":1029},{"date":"1397/02/18 18:20","price":1028},{"date":"1397/02/18 18:30","price":1031},{"date":"1397/02/18 19:10","price":1030},{"date":"1397/02/18 19:30","price":1029},{"date":"1397/02/18 19:50","price":1030},{"date":"1397/02/18 20:00","price":1029}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398