کمترین: 
4448
بیشترین: 
4816
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4785
زمان: 
2/18 20:00
قیمت دلار استرالیا امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 4785 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 10:20","price":4449},{"date":"1397/02/18 10:40","price":4453},{"date":"1397/02/18 11:30","price":4448},{"date":"1397/02/18 11:40","price":4449},{"date":"1397/02/18 11:50","price":4450},{"date":"1397/02/18 12:10","price":4620},{"date":"1397/02/18 12:20","price":4695},{"date":"1397/02/18 12:40","price":4772},{"date":"1397/02/18 12:50","price":4816},{"date":"1397/02/18 13:10","price":4755},{"date":"1397/02/18 13:20","price":4704},{"date":"1397/02/18 13:40","price":4718},{"date":"1397/02/18 13:50","price":4683},{"date":"1397/02/18 14:10","price":4685},{"date":"1397/02/18 14:20","price":4684},{"date":"1397/02/18 14:40","price":4645},{"date":"1397/02/18 14:50","price":4620},{"date":"1397/02/18 15:10","price":4622},{"date":"1397/02/18 15:20","price":4619},{"date":"1397/02/18 15:40","price":4598},{"date":"1397/02/18 15:50","price":4597},{"date":"1397/02/18 16:00","price":4596},{"date":"1397/02/18 16:20","price":4678},{"date":"1397/02/18 16:40","price":4639},{"date":"1397/02/18 17:00","price":4750},{"date":"1397/02/18 17:20","price":4781},{"date":"1397/02/18 18:20","price":4782},{"date":"1397/02/18 18:30","price":4789},{"date":"1397/02/18 18:50","price":4790},{"date":"1397/02/18 19:20","price":4785},{"date":"1397/02/18 19:30","price":4784},{"date":"1397/02/18 19:50","price":4783},{"date":"1397/02/18 20:00","price":4785}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398