کمترین: 
4597
بیشترین: 
5000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4990
زمان: 
2/18 20:10
قیمت دلار کانادا امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 4990 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 10:20","price":4605},{"date":"1397/02/18 10:40","price":4602},{"date":"1397/02/18 11:10","price":4600},{"date":"1397/02/18 11:40","price":4597},{"date":"1397/02/18 11:50","price":4599},{"date":"1397/02/18 12:10","price":4774},{"date":"1397/02/18 12:20","price":4861},{"date":"1397/02/18 12:40","price":4939},{"date":"1397/02/18 12:50","price":4989},{"date":"1397/02/18 13:10","price":4930},{"date":"1397/02/18 13:20","price":4888},{"date":"1397/02/18 13:40","price":4902},{"date":"1397/02/18 13:50","price":4866},{"date":"1397/02/18 14:10","price":4868},{"date":"1397/02/18 14:20","price":4870},{"date":"1397/02/18 14:40","price":4836},{"date":"1397/02/18 14:50","price":4809},{"date":"1397/02/18 15:10","price":4812},{"date":"1397/02/18 15:40","price":4787},{"date":"1397/02/18 15:50","price":4786},{"date":"1397/02/18 16:00","price":4788},{"date":"1397/02/18 16:20","price":4869},{"date":"1397/02/18 16:40","price":4830},{"date":"1397/02/18 17:00","price":4950},{"date":"1397/02/18 17:20","price":4978},{"date":"1397/02/18 17:40","price":4982},{"date":"1397/02/18 18:00","price":4987},{"date":"1397/02/18 18:20","price":4986},{"date":"1397/02/18 18:30","price":4997},{"date":"1397/02/18 18:50","price":5000},{"date":"1397/02/18 19:10","price":4997},{"date":"1397/02/18 19:20","price":4993},{"date":"1397/02/18 19:30","price":4989},{"date":"1397/02/18 19:50","price":4993},{"date":"1397/02/18 20:00","price":4992},{"date":"1397/02/18 20:10","price":4990}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398