کمترین: 
930
بیشترین: 
1011
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1009
زمان: 
2/18 20:10
قیمت یوان چین امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 1009 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 10:20","price":931},{"date":"1397/02/18 11:10","price":930},{"date":"1397/02/18 11:50","price":951},{"date":"1397/02/18 12:10","price":966},{"date":"1397/02/18 12:20","price":983},{"date":"1397/02/18 12:40","price":999},{"date":"1397/02/18 12:50","price":1009},{"date":"1397/02/18 13:10","price":995},{"date":"1397/02/18 13:20","price":989},{"date":"1397/02/18 13:40","price":992},{"date":"1397/02/18 13:50","price":984},{"date":"1397/02/18 14:10","price":985},{"date":"1397/02/18 14:40","price":978},{"date":"1397/02/18 14:50","price":973},{"date":"1397/02/18 15:20","price":974},{"date":"1397/02/18 15:40","price":968},{"date":"1397/02/18 16:20","price":985},{"date":"1397/02/18 16:40","price":977},{"date":"1397/02/18 17:00","price":1001},{"date":"1397/02/18 17:20","price":1007},{"date":"1397/02/18 17:40","price":1008},{"date":"1397/02/18 18:00","price":1009},{"date":"1397/02/18 18:30","price":1011},{"date":"1397/02/18 19:10","price":1010},{"date":"1397/02/18 19:30","price":1009},{"date":"1397/02/18 19:50","price":1010},{"date":"1397/02/18 20:10","price":1009}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398