کمترین: 
2470.6
بیشترین: 
2470.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2470.6
زمان: 
2/18 09:40
قیمت منات آذربایجان امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 2470.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 09:40","price":2470.6}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398