کمترین: 
66.9
بیشترین: 
66.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.9
زمان: 
2/18 09:40
قیمت روبل روسیه امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 66.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 09:40","price":66.9}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398