کمترین: 
13153.1
بیشترین: 
13153.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13153.1
زمان: 
2/18 09:40
قیمت بات تایلند امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 13153.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 09:40","price":13153.1}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399