کمترین: 
1063.1
بیشترین: 
1063.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1063.1
زمان: 
2/18 09:40
قیمت رینگیت مالزی امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 1063.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 09:40","price":1063.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398