کمترین: 
3142.6
بیشترین: 
3142.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3142.6
زمان: 
2/18 09:40
قیمت دلار سنگاپور امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 3142.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 09:40","price":3142.6}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398