کمترین: 
3633.3
بیشترین: 
3633.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3633.3
زمان: 
2/18 09:40
قیمت روپیه پاکستان امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 3633.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 09:40","price":3633.3}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398