کمترین: 
13902.9
بیشترین: 
13902.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13902.9
زمان: 
2/18 09:40
قیمت دینار کویت امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 13902.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 09:40","price":13902.9}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398