کمترین: 
520.3
بیشترین: 
520.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
520.3
زمان: 
2/18 09:40
قیمت کرون نروژ امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 520.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 09:40","price":520.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398