کمترین: 
672.2
بیشترین: 
672.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
672.2
زمان: 
2/18 09:40
قیمت کرون دانمارک امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 672.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 09:40","price":672.2}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398