کمترین: 
475
بیشترین: 
475
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
475
زمان: 
2/18 09:40
قیمت کرون سوئد امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 475 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 09:40","price":475}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398