کمترین: 
4187.9
بیشترین: 
4187.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4187.9
زمان: 
2/18 09:40
قیمت فرانک سوئیس امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 4187.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 09:40","price":4187.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398