کمترین: 
3255.7
بیشترین: 
3255.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3255.7
زمان: 
2/18 09:40
قیمت دلار کانادا امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 3255.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 09:40","price":3255.7}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399