کمترین: 
3854.9
بیشترین: 
3854.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3854.9
زمان: 
2/18 09:40
قیمت ین ژاپن امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 3854.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 09:40","price":3854.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398