کمترین: 
660
بیشترین: 
660
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
660
زمان: 
2/18 09:40
قیمت یوان چین امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 660 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 09:40","price":660}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398