کمترین: 
982.4
بیشترین: 
982.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
982.4
زمان: 
2/18 09:40
قیمت لیر ترکیه امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 982.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 09:40","price":982.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398