کمترین: 
5006.7
بیشترین: 
5006.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5006.7
زمان: 
2/18 09:40
قیمت یورو امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 5006.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 09:40","price":5006.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398