کمترین: 
6080
بیشترین: 
6250
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6080
زمان: 
2/17 22:10
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 6080 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 14:50","price":6250},{"date":"1397/02/17 22:10","price":6080}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398