کمترین: 
578000
بیشترین: 
625000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
578000
زمان: 
2/17 21:00
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 578000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 13:54","price":625000},{"date":"1397/02/17 14:54","price":600000},{"date":"1397/02/17 15:42","price":590000},{"date":"1397/02/17 19:00","price":585000},{"date":"1397/02/17 20:00","price":580000},{"date":"1397/02/17 21:00","price":578000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398