کمترین: 
962000
بیشترین: 
1033000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
962000
زمان: 
2/17 21:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 962000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 13:54","price":1033000},{"date":"1397/02/17 14:54","price":988000},{"date":"1397/02/17 15:42","price":963000},{"date":"1397/02/17 21:00","price":962000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398