کمترین: 
1853000
بیشترین: 
1988000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1854000
زمان: 
2/17 21:00
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 1854000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 13:54","price":1988000},{"date":"1397/02/17 14:54","price":1933000},{"date":"1397/02/17 15:42","price":1903000},{"date":"1397/02/17 17:00","price":1893000},{"date":"1397/02/17 18:00","price":1863000},{"date":"1397/02/17 19:00","price":1853000},{"date":"1397/02/17 21:00","price":1854000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398