کمترین: 
365000
بیشترین: 
381000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
365000
زمان: 
2/17 19:00
قیمت سکه گرمی امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 365000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 13:54","price":381000},{"date":"1397/02/17 14:54","price":380000},{"date":"1397/02/17 15:42","price":375000},{"date":"1397/02/17 19:00","price":365000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398