کمترین: 
575000
بیشترین: 
620000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
575000
زمان: 
2/17 20:00
قیمت ربع سکه امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 575000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 13:54","price":620000},{"date":"1397/02/17 14:54","price":595000},{"date":"1397/02/17 15:42","price":585000},{"date":"1397/02/17 19:00","price":580000},{"date":"1397/02/17 20:00","price":575000}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398