کمترین: 
960000
بیشترین: 
1030000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
960000
زمان: 
2/17 15:42
قیمت نیم سکه امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 960000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 13:54","price":1030000},{"date":"1397/02/17 14:54","price":985000},{"date":"1397/02/17 15:42","price":960000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398