کمترین: 
1850000
بیشترین: 
1985000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1850000
زمان: 
2/17 19:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 1850000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 13:54","price":1985000},{"date":"1397/02/17 14:54","price":1930000},{"date":"1397/02/17 15:42","price":1900000},{"date":"1397/02/17 17:00","price":1890000},{"date":"1397/02/17 18:00","price":1860000},{"date":"1397/02/17 19:00","price":1850000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398