کمترین: 
95
بیشترین: 
100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95
زمان: 
2/17 19:00
قیمت روبل روسیه امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 12:40","price":100},{"date":"1397/02/17 14:00","price":99},{"date":"1397/02/17 14:50","price":98},{"date":"1397/02/17 15:40","price":96},{"date":"1397/02/17 16:10","price":97},{"date":"1397/02/17 17:00","price":96},{"date":"1397/02/17 19:00","price":95}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398