کمترین: 
742
بیشترین: 
780
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
744
زمان: 
2/17 21:00
قیمت کرون نروژ امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 744 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 12:40","price":780},{"date":"1397/02/17 14:00","price":775},{"date":"1397/02/17 14:50","price":764},{"date":"1397/02/17 15:40","price":752},{"date":"1397/02/17 16:10","price":758},{"date":"1397/02/17 17:00","price":753},{"date":"1397/02/17 18:00","price":754},{"date":"1397/02/17 19:00","price":742},{"date":"1397/02/17 21:00","price":744}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398