کمترین: 
677
بیشترین: 
713
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
679
زمان: 
2/17 21:00
قیمت کرون سوئد امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 679 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 12:40","price":713},{"date":"1397/02/17 14:00","price":708},{"date":"1397/02/17 14:50","price":699},{"date":"1397/02/17 15:40","price":687},{"date":"1397/02/17 16:10","price":692},{"date":"1397/02/17 17:00","price":687},{"date":"1397/02/17 19:00","price":677},{"date":"1397/02/17 21:00","price":679}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398