کمترین: 
1898000
بیشترین: 
2019500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1898000
زمان: 
2/17 21:00
قیمت سکه امامی امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 1898000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 12:36","price":2019500},{"date":"1397/02/17 13:54","price":2004500},{"date":"1397/02/17 14:54","price":1980000},{"date":"1397/02/17 15:42","price":1950000},{"date":"1397/02/17 16:06","price":1962500},{"date":"1397/02/17 17:00","price":1950000},{"date":"1397/02/17 18:00","price":1942600},{"date":"1397/02/17 19:00","price":1924000},{"date":"1397/02/17 21:00","price":1898000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398