کمترین: 
93102.3
بیشترین: 
93165.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
93165.9
زمان: 
2/17 14:50
قیمت شاخص بورس امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 93165.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 11:50","price":93102.3},{"date":"1397/02/17 14:50","price":93165.9}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399