کمترین: 
1519
بیشترین: 
1613
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1519
زمان: 
2/17 21:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 1519 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 11:40","price":1613},{"date":"1397/02/17 12:40","price":1600},{"date":"1397/02/17 14:00","price":1588},{"date":"1397/02/17 14:50","price":1567},{"date":"1397/02/17 15:40","price":1543},{"date":"1397/02/17 16:10","price":1555},{"date":"1397/02/17 17:00","price":1545},{"date":"1397/02/17 19:00","price":1522},{"date":"1397/02/17 21:00","price":1519}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398