کمترین: 
763
بیشترین: 
810
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
763
زمان: 
2/17 21:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 763 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 11:40","price":810},{"date":"1397/02/17 12:40","price":803},{"date":"1397/02/17 14:00","price":797},{"date":"1397/02/17 14:50","price":787},{"date":"1397/02/17 15:40","price":774},{"date":"1397/02/17 16:10","price":780},{"date":"1397/02/17 17:00","price":775},{"date":"1397/02/17 18:00","price":776},{"date":"1397/02/17 19:00","price":764},{"date":"1397/02/17 21:00","price":763}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398