کمترین: 
4486
بیشترین: 
4761
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4488
زمان: 
2/17 21:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 4488 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 11:40","price":4761},{"date":"1397/02/17 12:40","price":4719},{"date":"1397/02/17 14:00","price":4687},{"date":"1397/02/17 14:50","price":4625},{"date":"1397/02/17 15:40","price":4551},{"date":"1397/02/17 16:10","price":4587},{"date":"1397/02/17 17:00","price":4556},{"date":"1397/02/17 18:00","price":4555},{"date":"1397/02/17 19:00","price":4487},{"date":"1397/02/17 20:00","price":4486},{"date":"1397/02/17 21:00","price":4488}
بروزرسانی در تاریخ 25 تیر 1399