کمترین: 
958
بیشترین: 
1020
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
959
زمان: 
2/17 21:00
قیمت کرون دانمارک امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 959 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 11:40","price":1020},{"date":"1397/02/17 12:40","price":1009},{"date":"1397/02/17 14:00","price":1003},{"date":"1397/02/17 14:50","price":990},{"date":"1397/02/17 15:40","price":974},{"date":"1397/02/17 16:10","price":982},{"date":"1397/02/17 17:00","price":975},{"date":"1397/02/17 18:00","price":973},{"date":"1397/02/17 19:00","price":958},{"date":"1397/02/17 21:00","price":959}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399