کمترین: 
1599
بیشترین: 
1695
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1599
زمان: 
2/17 21:00
قیمت ریال عربستان امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 1599 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 11:40","price":1695},{"date":"1397/02/17 12:40","price":1683},{"date":"1397/02/17 14:00","price":1672},{"date":"1397/02/17 14:50","price":1649},{"date":"1397/02/17 15:40","price":1622},{"date":"1397/02/17 16:10","price":1635},{"date":"1397/02/17 17:00","price":1624},{"date":"1397/02/17 18:00","price":1625},{"date":"1397/02/17 19:00","price":1601},{"date":"1397/02/17 20:00","price":1600},{"date":"1397/02/17 21:00","price":1599}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398