کمترین: 
19970
بیشترین: 
21171
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19970
زمان: 
2/17 21:00
قیمت دینار کویت امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 19970 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 11:40","price":21171},{"date":"1397/02/17 12:40","price":21000},{"date":"1397/02/17 14:00","price":20856},{"date":"1397/02/17 14:50","price":20569},{"date":"1397/02/17 15:40","price":20246},{"date":"1397/02/17 16:10","price":20403},{"date":"1397/02/17 17:00","price":20263},{"date":"1397/02/17 18:00","price":20283},{"date":"1397/02/17 19:00","price":19980},{"date":"1397/02/17 20:00","price":19977},{"date":"1397/02/17 21:00","price":19970}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398